Třídenní reportáž z Drážďan

English summary of reportages in V4Revue:  Back in Dresden: a return to normalcy

Na konci července (28. – 30. 7. 2016) jsme se vypravili z Prahy do Drážďan na intenzivní třídenní natáčeni rozhovorů s uprchlíky. Členy výpravy se stali režisérka Markéta, kameraman Vítek s etnoložkou Kateřinou, fotografka Xenie a koordinátor Michal.

První den – získávání kontaktů a úvodní rozhovory

Po dvouhodinové cestě a ubytování jsme zamířili přímo do městského muzea v Drážďanech. Tam nás již čekal Geoffrey – australský pracovník a dobrovolník naší partnerské organizace Umweltzentrum Dresden. Geoffrey s dalšími lidmi pět dní v týdnu organizuje pravidelnou akci ABC-Tische, kam přícházejí žadatelé o azyl / uprchlíci a jako zázrakem se skoro vždy povede, že přijde i odpovídající počet dobrovolníků – většinou důchodců a studentů, kteří si s nově příchozími povídají, učí je jazyk, nebo jim radí s praktickými otázkami.

Porada s Geoffrym

Porada s Geoffrym ve Stadtmuseu Dresden

Společně jsme probrali situaci a předběžně domluvili rozhovory se dvěma uprchlíky – z Afghánistánu a ze Sýrie. Ve tři hodiny začalo pravidelné ABC-Tische, začali přicházet účastníci a práce nám začala naplno. Díky vstřícnosti vedení muzea mohl dokumentární tým ve vstupní hale začít natáčet. A já jsem se s Geoffrym věnoval oslovování lidí a vysvětlování (také s pomocí letáčku v angličtině)  kdo jsme a co chceme. To vše pomohlo vysvětlit, že máme dobrý záměr – natočit jací lidé uprchlíci skutečně jsou, abychom je i my v České republice lépe poznali. Hned první dva říkali, že byli u nás zavřeni asi dva měsíce „in jail – ve vězení“ (tak označují detenční zařízení). Na chování tamního dozoru rádi nevzpomínají. Na druhou stranu potkali prý u nás i lidi, kteří jim pomohli v Praze na nádraží. Díky tomu mají i nějaké pozitivní vzpomínky na Českou republiku.

Natáčení ve vstupní hale muzea.

Natáčení ve vstupní hale muzea.

Další kontakty nám sháněla korejská studentka Johee, která na akci ABC-Tische také chodí pomáhat. Dva čtvrteční rozhovory se povedly, navíc jsme získali kontakty na další dny, a tak první den byl úspěšně završen. Čekal nás pátek, který měl být ještě mnohem rozmanitější…

Druhý den – park, natáčení a večerní akce „Meet new friends“

Druhý den jsme začali návštěvou parku/zahrady – díky pozvánce Latifa (z Afghánistánu). Je to ten park, kde začala spolupráce Umweltzentra s uprchlíky, protože naproti němu přes ulici loni vznikl uprchlický tábor (nyní je skoro prázdný, má kapacitu 1000 lidí a je v něm asi 80 osob). Park spravují týmy německých zaměstnanců/dobrovolníků a uprchlíků.  Uprchlíci v rámci malého přivýdělku sekají trávu, upravují zeleň nebo staví lehké dřevěné zahradní stavby. Takto spolupracují s místními. Jak jim to vyhovuje, uvidíte v našich rozhovorech, které jsme natočili přímo v parku.

Rozhovor v parku Umweltzentra

Rozhovor s Latifem v parku Umweltzentra

Nejdříve jsme mluvili s Latifem. Rozhovory vždy probíhaly obdobně – Vítek chystal techniku, Markéta s Kateřinou připravovaly natáčení organizačně, Hanka pak rozhovory v angličtině či arabštině vedla. Po hovoru (někdy před ním) se dotazovaný prošel s Xenií na fotografování. Fotky poslouží jako materiál pro výstavu a uprchlíci je navíc mohou použít například jako profilové fotografie.

Práce uprchlíků v parku Umweltzentra

Práce uprchlíků v parku Umweltzentra

Potom jsme se dozvěděli, že bohužel byl další naplánovaný rozhovor v centru se ženou z Palestiny z rodinných důvodů zrušen, a tak jsme se rozhodli oslovit ještě tři pracovníky z Maroka. Chvíli s nimi Hanka v arabštině mluvila, čekali jsme, koho na krátký rozhovor přemluvíme a nakonec se to povedlo. Na toto vyprávění jsem také moc zvědavý, sami vlastně nevíme, proč z této země, kde válka není, odešli. Nevyhýbáme se takovým rozhovorům, protože víme, že lidi určitě zajímají také příběhy lidí, kteří spadají do tolik zdůrazňované škatulky „mladí zdraví muži, kteří neutíkají před válkou“.

Prace v zahradě/parku

Prace v zahradě/parku

Na odpoledne jsme se vrátili na ABC-Tische, kde jsme natočili dalších pár rozhovorů a setkali jsme se i s další členkou Umweltzentra – Claudií, která nám dohodla setkání se syrskou rodinou. Zná ji, protože jim sama poskytla na několik týdnů ubytování.

Sešli jsme se večer na akci „Meet new friends“. Je to putovní drážďanské setkání, organizované kulturními institucemi a dobrovolníky. Poprvé jsme na této akci byli v lednu a nyní se konala v „Erich Kastner muzeu“ (znáte asi knihu Emil a detektivové), což je vilka, kde se akce konala, uvnitř i na zahradě. Celé to byla vlastně večerní garden party, venku děti uprchlíků či německých účastníků hrály hry, sedělo se na lavicích, zněla živá hudba, našly se tam i stánky s knihami a jídlo, a uvnitř muzea probíhaly komentované prohlídky a krátké jazykové kurzy.

Meet new friends - garden party

Meet new friends – garden party

My jsme tam ale byli hlavně, abychom domluvili natáčení na další den – Claudia nás seznámila s přátelskou syrskou rodinou, jejíž členové odešli z okraje Damašku poté, co jim dům zasáhla střela. Jejich syn byl lehce zraněn na noze a přestal mluvit. Nyní ale již vypadají v pořádku, mají ubytování, všichni se usmívali a přislíbili rozhovor. Markétě a Kateřině se pak podařilo k setkání přemluvit ještě jednu ženu a další rodinu. Příslib dobrých rozhovorů jsme měli a mohli jsme vyrazit najíst se a odpočinout si po druhém náročném dni.

Třetí den – napínavý závěr

Poslední den natáčení jsme začali dohodnutým rozhovorem s jedním mužem, syrskou rodinou a pak jsme byli dlouho napjatí. Vypadalo to, že nevyjdou rozhovory s dvěma ženami, nevěděli jsme, zda dorazí ještě jedna rodina. Pak ale dorazily velmi zajímavé rodiny hned dvě a natáčeli jsme i s pomocí Latifa (překlad z afghánštiny přes angličtinu) a Fatimy (kurdská žena) až asi do půl páté odpoledne.

Latif s Markétou po natáčení

Latif s Markétou po natáčení

Navíc na ABC-Tische přišlo překvapivě i mnoho lidí z předchozího dne. Takže spolupráce drážďanských institucí opět zafungovala – dost lidí přišlo v pátek z ABC-Tische na večerní garden party a naopak noví lidé z akce Meet new friends (troškou jsme k tomu asi přispěli i my svým natáčením) přišlo na sobotní ABC Tische.

Kurdská rodina před rozhovorem

Kurdská rodina před rozhovorem

Sobotním natáčením se naše výprava úspěšně uzavřela a vrátili jsme se do Prahy.

A co bude dál? Materiálu tedy máme natočeno opravdu hodně. V září by měly být připraveny fotografie a asi patnáct jich necháme vytisknout na putovní výstavu.  A v průběhu srpna, září a října budou postupně zpracovávány, přepisovány a titulkovány samotné rozhovory.

Projekt společně realizují dokumentaristé z českého spolku WeCan s německou partnerskou organizací Umweltzentrum Dresden a byl také podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

logo_all_only2