Sufyan – Pákistán

English translation in V4Revue: Sometimes they were like us… refugees

 

ppk_2275

Jak se jmenujete? Odkud jste?

Jmenuji se Sufyan a jsem z Pákistánu.

Co byla vaše práce nebo studium, než jste přišel?

Když jsem byl v Pákistánu, tak jsem byl student a nenaučil jsem se zatím něco jako práci. Jen student.

 A proč jste se rozhodl opustit Pákistán?

Proč jsem se rozhodl přijít sem do evropské země? Protože jsem nebyl v mojí škole dobrý student a v Pákistánu rodiče nemají dost financí, aby platili své děti ve škole.

A můj bratr a moje sestra byli také ve škole. A ti byli dobří a já se rozhodl jít do jiné země, do evropské země a tam si najít práci. Abych mohl pracovat a pak poslat nějaké peníze zpět, abych pomohl své rodině.

Mému bratrovi a sestře. A můj otec měl práci, ale ne dost peněz, aby nám zaplatil školy.

A to je důvod, proč jsem přišel do evropské země.

Ale nyní jsem se také změnil. Nyní také rád studuji a to je důvodem, proč také zde chodím do školy a učím se.

 A proč jste náhle změnil Váš názor na studium?

Protože jsem zde potkal mnoho lidí, kteří nerespektují nevzdělané lidi. Respektují jen lidi, kteří jsou vzdělaní. A kteří mají vzdělání. Ale dokonce… pokud nemám vzdělání, tak nemohu rozumět lidem.

A myslím, že evropští lidé jsou hodně vzdělaní. Rozumějí nevzdělaným lidem ale ne…ale necítí…

A myslím si, že pokud někdo má vzdělání, tak může lépe odpovídat a může se lépe s ostatními lidmi lépe dohodnout.

ppk_2295

 Takže myslíte si, že se jako muslim můžete integrovat do evropské kultury?

Ne, nemyslím si to tak. Protože to je obtížné. A chci jen prostě jednoduše žít.

Jednoduše jako evropští lidé, kteří jsou ve svých životech šťastní.

A to je důvod, proč zde nemám žádné velké sny o budoucnosti… něco takového.

Protože nejsem dítě, je mi 25 let. A pokud bych dělal, například nějaký magisterský titul, tak to bude trvat dlouho.

A také chci pomoci mojí rodině. To je také důvod.

A v jaké finanční situaci je vaše rodina?

Moje rodina? Nyní je již můj otec mrtvý, a když žil, měli jsme peníze na školu, ale nebylo to… dost.

Protože můj bratr a sestra studují státní školy. A v Pákistánu nepotřebujeme tolik peněz na to jít na státní univerzitu. Ale nyní opravdu potřebují mou pomoc.

A také jsem byl v jiných zemích. A to nebyla dobrá zkušenost a nepomohl jsem jim.

Protože jsem byl také v táboře nebo „vězení“ protože jsem byl ilegální. A oni teď opravdu potřebují moji pomoc.

A v mojí rodině není dobrá situace.

A znovu, jaká je finanční situace vaší rodiny?

Situace v mojí rodině teď není moc dobrá. Předtím, když můj otec žil, jsme měli dost peněz na to jít do školy.

Minimálně do státní školy. Protože v Pákistánu nejsou státní školy drahé. Soukromé školy jsou drahé. Ale nyní je můj otec mrtvý. A finanční situace mojí rodiny není dobrá.

A tím pádem jsem zde v Německu. Byl jsem v Řecku a pak jsem se rozhodl jít do Německa, protože jsem slyšel, že pokud někdo přijde do Německa, najde snadno práci.

A to je důvod, proč jsem se rozhodl přijít sem. Kvůli situaci mojí rodiny.

Co chcete studovat?

Nyní nejdříve chci studovat němčinu, protože bez němčiny nemohu dále studovat. A poté bych se chtěl naučit nějakému povolání.

Doteď jsem se nerozhodl, které si vyberu. Protože zde máme úřady, kam můžete jít a zeptat se, která práce je lepší pro budoucnost nebo která práce je lepší pro moji úroveň jazyka.

Protože teď už se učím 10 měsíců němčinu a k profesionálnímu povolání musíte mít nějakou úroveň jazyka.

Ale myslím, že pro nás je to těžké, protože jazyk je obtížný. Pro nás je těžké na něco pomýšlet.

Takže jen přemýšlíme o malých pracích. Doteď jsem se nerozhodl, kterou práci chci dělat.

Nejdříve se chci prostě naučit němčinu. Až se naučím německy, rozhodnu se, které povolání je pro mne lepší.

Jak definujete štěstí? Co to pro Vás znamená?

V Německu, nebo? Pro mne štěstí znamená, že jsem šťastný. Když jsem šťastný, to znamená, že moje rodina je také šťastná.

A moji přátelé jsou také šťastní. A myslím, že doteď. Nejsem se sebou spokojený. Protože mám hodně špatných zkušeností. V cizích zemích. A nejsem se sebou spokojený a nemohu o tom tedy něco říci.

Pokud byste měl říci něco lidem, kteří jsou xenofobní nebo nenávidí uprchlíky nebo cizince, co byste jim řekl?

Můžete zopakovat otázku?

Pokud byste měl říci lidem, kteří nenávidí lidi mimo Německo, nemají rádi uprchlíky, co byste jim řekl?

Řekl bych jim. Myslím, že každá země na celém světě byla kolonií. A pak získala svobodu na jiných zemích.

Je dobré, když o té době budou přemýšlet. Ne o budoucnosti nebo současnosti. Je dobré, aby přemýšleli o minulosti.

Někdy byli také jako my. Uprchlíci. A myslím, že lidé jsou si podobní. Každý je stejný.

Máme jen rozdíly mezi jednotlivci – náboženství, zvyky a jazyk. A myslím, že každý jazyk a každé náboženství učí své lidi, aby respektovali jiné lidi.

A myslím, že každý musí následovat své náboženství nebo pokud lidé nemají náboženství tak někomu věří. Věří svému srdci, věří sobě. Měli by mít sebe… ne jiné lidi.

Co jiní lidé říkají. Protože nyní je mnoho lidí, kteří jen dělají propagandu proti uprchlíkům.

A oni obracejí lidi, obracejí národ proti uprchlíkům. Myslím, že jejich vlády, že mají něco jako špatné strany.  A můj vzkaz těm lidem, běžným lidem je, že by neměli následovat jen to, co jim říkají jejich lídři. Mají následovat jen to, co sami… co jejich srdce o člověku říká. A měli by respektovat ostatní lidi.

Co pro vás znamená vaše minulost?

Co minulost znamená?

Vaše minulost.

Pokud bych to měl říci jedním slovem, říkám špatné. Ale není to pravda.

V minulosti jsem měl také velmi dobré momenty a také velmi špatné momenty a špatné momenty mi vytanuly na mysli.

z Pákistánu, ne jen z cizích zemí. První špatný moment je, že jsem nestudoval.

Nemám vzdělání a pro mne, žádné vzdělání je…